NEWS / 27-10-17

Toihan julkaisee COD-karakterisointipalvelun tehdasmittauksena

 

Toihan on kehittänyt COD-karakterisointikonseptinsa soveltuvaksi tehdasmittauksiin. Tuote otetaan heti mukaan palveluvalikoimaan.

“Liikkuvan COD-karakterisointipalvelun avulla voimme tuottaa mittauspalvelua asiakkaillemme ympäri maailman. Pystymme myös tarjoamaan paremman toistettavuuden mittauksille, kun jätevesinäytteitä voidaan kerätä suoraan prosessista mittauksia varten." kertoo tutkimusjohtaja Sakari Toivakainen.

Tähän mennessä Toihan on karakterisoinut yhteensä yli 200 sellu- ja paperitehtaiden vesijaetta.