FLOCMARK®

Flocmark image

Toihan vie aktiivilietteen rakenteen analysoinnin seuraavalle tasolle uudella konenäkösovelluksellaan. Flocmark analysoi biolietteen mikroskooppikuvia hyödyntäen älykästä konenäköteknologiaa. Menetelmän ehdottomina etuina ovat analyysin tarkentuminen ja toistettavuus, kun ihmisen aiheuttama vaihtelu visuaalisten tulosten tulkinnasta poistuu.

Perinteisessä tulkintatavassa laborantit tarkastelevat biolietteen rakennetta visuaalisesti mikroskoopilla. Tällöin henkilökohtainen tulkinta vaikuttaa tulosten laatuun ja aiheuttaa vaihtelua, kun eri henkilöt vuorollaan kirjaavat havaintojaan tehtaan tietokantaan. Lisäksi tulkinta jää vajavaiseksi, koska lieteflokkien laatuun otetaan kantaa usein vain sanallisesti, vaikka ne vaikuttavat merkittävästi veden erottuvuuteen jälkiselkeytyksessä ja lietteenkäsittelyssä.

Flocmark-analyysi ottaa huomioon biolietteen koko rakenteen, mukaanlukien perinteisen rihmaisuuslaskennan, mutta myös flokkien pinta-alan, tiiveyden ja kokoluokan jakaumat. Sen avulla voidaan tuottaa tarkkaa numeerista ja aikaleimaista dataa biolietteen laadusta. Flocmarkin avulla tehtaalla voidaan seurata jätevedenkäsittelyn suorituskykyä systemaattisella tavalla päivästä toiseen. Tulosten avulla voidaan havaita nopeasti prosessin suorityskykyä heikentävät tekijät, jotka vaikuttavat biolietteen laatuun.

Olemme julkaisseet Flocmarkin esitteyvideon Toihan Officialin YouTube-kanavalta. Kerromme mielellämme tuotteestamme ja sen mahdollisuuksista lisää.