NEWS / 03-03-17

Testijakso ennakoivan analytiikan käytöstä ECF selluhtehtaalla alkaa

 

Toihan kehittää prosessiohajamisen tukiteknologiaa, joka hyödyntää ennakoivaa analytiikkaa paperi- ja sellutehtaiden jätevedenpuhdistamoiden ohjaamisen parantamisessa.  Teknologia hyödyntää softsensoreita ja edistyksellistä data-analyysia parantaakseen jätevedenpuhdistamoiden säätöarvojen tarkkuutta ja ohjauksen oikea-aikaisuutta. Teknologian beta-versiota testataan suomalaisella ECF sellutehtaalla kevään 2017 aikana. TEKES tukee kehitysprojektin toteuttamista.