Benchmarking-selvitys prosessikehittämisen tukena

 

Toteutamme jätevedenpuhdistamon suorituskyvyn parantamiseen tähtääviä benchmarking-selvityksiä, joissa määritetään teoreettinen saavutettavissa oleva puhdistustaso nykyisellä jätevedenkäsittelyprosessilla. Selvitys tarjoaa hyvin kattavan katsauksen jätevedenpuhdistamon toimintaan, mittalaitekantaan, laboratorioanalyysirutiineihin ja puhdistamon ohjausmalleihin. 

Saavutettavissa oleva puhdistustaso mitataan puhdistamolle tulevan jäteveden koostumuksen perusteella. Jätevedenpuhdistamon toimintaa verrataan toteumaperusteisesti teoreettiseen saavitettavissa olevaan puhdistustasoon ja tunnistetaan osa-alueet, joita parantamalla vesistökuormaa vuositasolla voidaan pienentää.

Toimeksiantoja tekevät Toihanin kokeneimmat asiantuntijat, jotka ovat olleet kehittämässä ja parantamassa jätevedenpuhdistamoiden toimintaa yli 40 paperi- ja sellutehtaalla. Lopputuloksena asiakkaat saavat selkeän kuvauksen siitä, mitä osa-alueita kehittämällä nykyisellä jätevedenpuhdistamolla voidaan pienentää vesistökuormitusta entisestään.